Om Grænseværdier

Grænseværdier er en række personlige, teoretiske og empirisk baserede tekster om asyl, migration og aktivisme. Og alle mulige ting, der berører emnet og mødet med ‘den Anden’. Fokus er på aktivisme og den svære skabelse af modstand mod og alternativer til det eksisterende migrationsregime. Konteksten er primært asyl- og migrationsaktivisme i dansk og europæisk regi med et underliggende, og ofte også eksplicit, blik på de praksisser, som jeg selv er direkte involveret i. Den første del af teksterne er primært teoretiske, men hensigten er at jeg nærmer mig en mere konkret og fænomenologisk undersøgelse af modstand og alternativer blandt aktivister og migranter, hvor migranter og aktivister ikke blot anskues som subjekter i en struktur – og at empirien dermed får lov til at trodse teksternes teoretiske optikker og for alvor sætte dem på spil.

Det er en sammenhængende række af tekster, der omvendt af det klassiske blogformat falder i den rækkefølge de er skrevet, med begyndelsesteksten som den øverste på bloggen (og i stedet med et link til den seneste tekst for dem, der løbende følger tilblivelsen af teksterne). Hvis man kun ønsker at læse nyeste indlæg på bloggen, skal man blot klikke på linket Seneste tekst.

Kommentarer er velkomne. De vil frem for at blive besvaret snarere indgå i refleksionen over, eller ligefrem blive indarbejdet i, de tekster, der er under udarbejdelse (men selvfølgelig indirekte og uden at afsløre identiteten, med mindre det er relevant, og der er en aftale med ‘kommentatoren’ om, at gøre det på en anden måde). Jeg henviser til direkte anvendt litteratur og oversætter alle citater til dansk, men bestræber mig på at gøre alle citater tilgængelige på originalsproget (eller på udgivelsessproget i den citerede tekst) på siden Noter & Litteratur.

Jeg tillader mig at bruge den frihed, som blogformatet giver mig til at ‘skrive ting helt ud’ og ikke tage meget hensyn til sideantalsbegrænsning, hvilket har den ulempe at teksterne kan være hårde at læse igennem på en skærm. De kan derfor alle downloades i pdf-format.

Søren Rafn